חברות ההנהלה

אורלי אברהמי -  יו"ר פורום

אורלי אברהמי - יו"ר פורום

איריס קוזלוביץ- יו"ר וועדת קשרי חוץ

איריס קוזלוביץ- יו"ר וועדת קשרי חוץ

איריס קרטיס

איריס קרטיס

ד"ר אסתי וינטר - יו"ר  וועדת קיימות וסביבה

ד"ר אסתי וינטר - יו"ר וועדת קיימות וסביבה

עטליה אוברמן – יו"ר קשרי חברות ונטוורקינג

עטליה אוברמן – יו"ר קשרי חברות ונטוורקינג

נויה מסר– יו"ר וועדת גיוס משאבים

נויה מסר– יו"ר וועדת גיוס משאבים

תמר אברהם-פרקאוף- יו"ר וועדת חברות

תמר אברהם-פרקאוף- יו"ר וועדת חברות

תמר אורן – יו"ר ועדת כספים

תמר אורן – יו"ר ועדת כספים