פורום נשות עסקים ישראל יוצא בתוכנית סיוע לטובת קידום ופיתוח עסקים, לבעלות עסק בראשית הדרך- עד שנתיים.

חברות הפורום, תקדמנה בעלות עסקים חדשות, בהתנדבות. במסגרת זו, נעניק שעות יעוץ/ הדרכה/ הכשרה/ קורס/ סדנה, עבור קידום ופיתוח עסקים חדשים.

חברות הפורום המעוניינות להצטרף לתוכנית ולתרום מעצמן לנשות עסקים חדשות, מוזמנות למלא את הטופס שלהלן.

נשות עסקים חדשות (עד 2 שנים) שמעוניינות לקבל סיוע בדרכן החדשה, מוזמנות למלא את הטופס שלהלן.