15-16/07/2021 ״כנס נצרת בנושא אתגרים בעולם של אי וודאות בעסקים 2021"