31/5 ״חוויית לקוח- לקסוס 2021. אומוטנאשי - איכות לרגש וליצור סטנדרטים מובילים ״